Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„DOSTAWA ZDROWEJ WODY I OCHRONA ŚRODOWISKA".

MISJA

„CIĄGLE SIĘ DOSKONALIMY, DBAMY O SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW I ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW"

W 2018 roku do odbiorców dostarczono 16,8 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,6 mln m3 ścieków.
W dniu 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 29.653 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.800
 • zakłady przemysłowe 312
 • pozostali odbiorcy 3.535
 • gminy 6

Na dzień 31.12.2018 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.050,94 km, w tym:

 • magistrali 125,23 km
 • sieci rozdzielczej   629,61 km
 • przyłączeń  296,1 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 3,0%
 • od 5 do 10 lat - 16,7%
 • od 10 do 20 lat - 21,5%
 • od 20 do 30 lat - 13,5%
 • od 30 do 40 lat - 14,2%
 • od 40 do 50 lat - 9,0%
 • powyżej 50 lat - 22,1%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 874,99 km, w tym :

 • sanitarnej 706,70 km
  • z czego w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 168,29 km

 

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2018 r.:

 

 • do 5 lat - 2,7%
 • od 5 – 10 lat - 25,5%
 • od 10 – 20 lat - 17,7%
 • od 20 – 30 lat - 15,6%
 • od 30 – 40 lat - 11,6%
 • powyżej 40 lat - 26,9%

 

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 506,20 km, w tym :

 • sieć deszcowa w układzie pojedynczym 280,74 km
 • sieć deszcowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

 

 

Średni wiek sieci kanalizacji deszczowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2018 r.:

 

 • do 5 lat - 0,0%
 • od 5 – 10 lat - 7,8%
 • od 10 – 20 lat - 10,2%
 • od 20 – 30 lat - 22,4%
 • od 30 – 40 lat - 6,8%
 • powyżej 40 lat - 52,8%