Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

cena wody i ścieków

W 2018 roku cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie! Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w roku 2017  czyli 4,77 zł netto, a za ścieki 4,88 zł netto. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wynosi 3,67 zł/m³ netto (3,96 zł/ m³ brutto). Na podstawie danych IMiGW w 2018 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,550 m3/m2.