Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH, NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

FE IS RGB-FEFE IS RGB-ue 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00-0025/16 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0025/16-00 z dnia 29.03.2017 r.


Wartość Projektu – ok. 216,55 mln zł.
Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 129,97 mln zł.


II. CEL I PLANOWANE EFEKTY

1. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych – minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic, umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresach suchych.

2. Efekty rzeczowe

- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 14 km,
- długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 90 km,
- liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi
   (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 81 szt.,
- powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 29,5 km2.
 

3. Efekty ekologiczne

- liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed
   niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt..
- objętość retencjonowanej wody – 36.900 m3.
 
III. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w  26 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:
- budowę kanałów deszczowych o długości ok. 14 km,
- budowę 66 szt. zbiorników retencyjnych przepływowych,
- budowę zbiorników ze skrzynek rozsączających - 3 szt.,
- budowę 22 szt. podczyszczalni ścieków deszczowych oraz 11 szt. wylotów do
  odbiorników,
- budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody
  deszczowej na terenach zielonych w Parku im. Witosa oraz w Dolinie 5-ciu Stawów,
- przebudowę kanałów deszczowych polegającą m.in. na zamontowaniu dławień, 
  zabudowie klap zwrotnych czy zasuw kanałowych itp. (w celu regulacji pracy
  układu),
- renowację istniejących kanałów deszczowych o długości ok. 90 km.
 
IV. REALIZACJA PROJEKTU

Zakres Projektu będzie realizowany w ramach dwóch zadań:

1. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
     deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
      i przebudowa.”

2. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
    deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

Planowany termin realizacji Projektu: listopad 2017 r. – grudzień 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci