Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Inwestycje w biegu - bez wyłączenia się nie da…

Nikt nie chciałby być w sytuacji, gdy budzi się z myślą o kawie albo chce wziąć prysznic, a tu okazuje się, że… kran jest suchy. Nie dopuszczamy do takich niespodziewanych sytuacji, z wyprzedzeniem informując mieszkańców na stronie internetowej MWiK, a także lokatorów w budynkach o planowanych wyłączeniach wody. A nawet jeśli tak się zdarzy - że ktoś nie zdąży nalać wody do czajnika, będzie miał ją z cysterny, którą na czas wyłączenia podstawiają bydgoskie Wodociągi.

Takie planowane wyłączenia często wynikają z prac eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem sieci w należytym stanie. Sa one też spowodowane podłączeniami nowo wybudowanych sieci wodociągowych lub podłączeniami "dużych odbiorców". A czasami są konieczne, by… inni mogli robić swoje.