Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Eksperckim okiem

Ekspert 

Wieża Ciśnień Muzeum Wodociągów była jednym z miejsc, które w wędrówce po Bydgoszczy odwiedził profesor Robert Maitland ze Światowej Rady Podróży i Turystyki. Ekspert przybył do Bydgoszczy, by spojrzeć na nią okiem jurora, poznać atrakcje i ocenić nasze miasto  - finalistę konkursu Tourism for Tomorrow promującego działania związane z turystyką i ochroną środowiska.

 

Jest takie miasto z czystą rzeką… to tytuł prezentacji przedstawionej przez Prezesa Spółki Stanisława Drzewieckiego, dzięki której profesor Maitland poznał ważny atut Bydgoszczy – efekty uporządkowanej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Bydgoszczy, która miastu i mieszkańcom dała czyste środowisko, czystą rzekę, poprawiła jakość życia i stworzyła warunki dla rozwoju miasta.
Profesor poznał również najbliższą przyszłość bydgoskich Wodociągów - realizację kolejnego, pionierskiego, innowacyjnego projektu związanego z budową i modernizacją systemu kanalizacji deszczowej w mieście, który zyskał dofinansowanie Unii Europejskiej i będzie służył Bydgoszczy i mieszkańcom przez następne dziesiątki lat .

Ekspert-juror był pod wrażeniem osiągnięć Miejskich Wodociągów, rozmachu działań i uczestnictwa w innowacyjnych projektach, które Bydgoszczy i mieszkańcom przynoszą wielostronne korzyści. Na pamiątkę wizyty w Muzeum Wodociągów profesor wybił pamiątkowy żeton z wizerunkiem Wieży Ciśnień.

Ze swoich wędrówek po Bydgoszczy profesor Robert Maitland przygotuje raport, który zaważy na wynikach konkursu Tourism for Tomorrow.