Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Rozpoczynamy modernizację deszczówki!

IMG 8386-1Dostaliśmy pieniądze unijne. Zaczynamy porządkować i modernizować kanalizację deszczową w Bydgoszczy!
O potrzebie uporządkowania kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy mówimy od dawna. Wielokrotnie pokazywaliśmy, w jak złym stanie jest kanalizacja deszczowa i jakie ten stan rodzi konsekwencje dla mieszkańców Bydgoszczy – ulice zamieniające się w rwące potoki, zalane piwnice i nieruchomości, zniszczone ogródki, brodzący po kałużach bydgoszczanie.
W naszym wieloletnim planie działań zakładaliśmy, że po uporządkowaniu systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej będzie kolejnym naturalnym krokiem w tym porządkowaniu.


Nasi pracownicy – fachowcy i eksperci z wielu działów MWiK przez lata pracowali nad tym, jak zaradzić, by bydgoszczanie nie musieli już borykać się z uciążliwymi skutkami niesprawnego systemu odwodnienia miasta. W efekcie wspólnej wytężonej pracy powstał projekt modernizacji kanalizacji deszczowej w mieście pn. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”. Miejskie Wodociągi wystąpiły w trybie konkursowym, w pierwszym naborze, w październiku ubr. o dofinansowanie tego projektu. Nasz wniosek o unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest jednym z siedmiu projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację przez resort. Prócz Bydgoszczy dofinansowanie otrzymują: Zielona Góra, Częstochowa, Gliwice, Gdynia, Sopot oraz na liście rezerwowej - Gdańsk.
Z niecierpliwością czekaliśmy na końcowy, decydujący etap weryfikacji, w wyniku której… projekt złożony przez bydgoskie Wodociągi miał się znaleźć na liście inwestycji, które uzyskają finansowe unijne wsparcie. I dziś z przyjemnością informujemy, że taka decyzja zapadła! Przystępujemy zatem do realizacji kolejnego, pionierskiego, innowacyjnego projektu, który będzie służył Bydgoszczy i mieszkańcom przez następne dziesiątki lat.

W ramach zadania zostaną wybudowane nowe kanały deszczowe. Gruntowna renowacja, przebudowa i oczyszczenie zostanie przeprowadzona na ponad 90 km istniejących kanałów, wybudowanych zostanie ok 14 km nowych kanałów deszczowych. Inwestycja obejmuje także m. in. budowę zbiorników retencyjnych (66 szt.), oczyszczalni ścieków deszczowych i budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych.
Niewydolna kanalizacja deszczowa to problem, z którym borykają się wszystkie miasta w Polsce. Zaniedbania w tym zakresie sięgają kilkudziesięciu lat. Inwentaryzacja przeprowadzona w mieście przez bydgoskie wodociągi pokazała, że miejscami istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w 60-70 proc. jest niedrożna. Powoduje to zalewania i podtapiania budynków i nieruchomości, uszkodzenia i zniszczenia dróg czy torowisk tramwajowych, a także utrudnienia komunikacyjne. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci znikną tego typu problemy. Najbardziej istotne w bydgoskim projekcie jest to, że uwzględniono w nim modernizację sieci w całym mieście, co oznacza, że kompleksowo zostanie uporządkowany problem deszczówki.

Wartość całego projektu to 216, 55 mln zł

 

15.02.2017

Wartość całego projektu to 216, 55 mln zł